Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - blackmagical

Pages: [1]
1
 như tiêu đề, em có câu hỏi muốn hỏi các bác là nên rút tiền về ngân hàng theo cách nào?
1 là chuyển về eth hoặc btc rồi bán trên reminato
2 là chuyển qua usdt rồi rút về visa hoặc martercard

Pages: [1]