Author Topic: cách rút tiền về tài khoản ngân hàng  (Read 351 times)

Offline blackmagical

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
cách rút tiền về tài khoản ngân hàng
« on: March 01, 2018, 08:35:47 am »
 như tiêu đề, em có câu hỏi muốn hỏi các bác là nên rút tiền về ngân hàng theo cách nào?
1 là chuyển về eth hoặc btc rồi bán trên reminato
2 là chuyển qua usdt rồi rút về visa hoặc martercard